Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Top-Farma

Kerkstraat 88

2840 Rumst

Hoofdapotheker: Ann Fosse

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0423 367 188

Machtigingsnummer APB: 114501

Telefoonnummer: 03 888 31 07

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.